Teatr Lalek

Czasopismo „Teatr Lalek”

Spis treści wydań z lat 1982-2013 w wersji elektronicznej:
spis2

Archiwalne numery Teatru Lalek

Wersje elektroniczne do pobrania:

Teatr Lalek 1/1982 Teatr Lalek 2/1983 Teatr Lalek 3/1983 Teatr Lalek 4/1983 Teatr Lalek 5/1984
Teatr Lalek 6/1984 Teatr Lalek 7-8/1985 Teatr Lalek 9-10/1985 Teatr Lalek 3/11/1985 Teatr Lalek 4/12/1985
     
Teatr Lalek 1/13/1986 Teatr Lalek 2/14/1986 Teatr Lalek 3/15/1986 Teatr Lalek 4/16/1986  Teatr Lalek  1-2/17-18/1987
 
 Teatr Lalek 3/19/1987 Teatr Lalek 4/20/1987 Teatr Lalek 1-2/21-22/1988  Teatr Lalek 3/23/1988  Teatr Lalek 4/24/1988
   
 
 
Teatr Lalek 1/25/1989 Teatr Lalek 2/26/1988(89) Teatr Lalek 3/27/1989 Teatr Lalek 4/28/1989 Teatr Lalek 1/29/1990
         
 Teatr Lalek 2/30/1990 Teatr Lalek 3-4/31-32/1990 Teatr Lalek 1-2/33-34/1991 Teatr Lalek 3-4/35-36/1991 Teatr Lalek 1-2/37-38/1992
         
 Teatr Lalek 3/39/1992 Teatr Lalek 4/40/1992 Teatr Lalek 1/41/1993 Teatr Lalek 2/42/1993  Teatr Lalek  3/43/1993
     
Teatr Lalek 4/44/1993  Teatr Lalek 1/45/1994 Teatr Lalek 2/46/1994  Teatr Lalek 3-4/47-48/1994  Teatr Lalek 1-2/49-50/1995
       
Teatr Lalek 3-4/51-52/1995 Teatr Lalek 1/53/1996 Teatr Lalek 2/54/1996 Teatr Lalek 1/55/1997 Teatr Lalek 2/56/1997
 
Teatr Lalek 1/57/1998 Teatr Lalek 2/58/1998 Teatr Lalek 1/59/1999 Teatr Lalek 1/60/2000 Teatr Lalek 2-3/61-62/2000
     
Teatr Lalek 4/63/2000 Teatr Lalek 1/64/2001 Teatr Lalek 2/65/2001 Teatr Lalek 3/66/2001 Teatr Lalek 4/67/2001
   
Teatr Lalek 1/68/2002 Teatr Lalek 2-3/69-70/2002 Teatr Lalek 4/71/2002 Teatr Lalek 1/72/2003 Teatr Lalek 2-3/73-74/2003
         
 Teatr Lalek 4-2003/1-2004/ 75-76 Teatr Lalek 2/77/2004 Teatr Lalek 3/78/2004
     
 

Biuletyn informacyjny POLUNIMA: „Animator”

Wersje elektroniczne do pobrania:

Animator 1 (1) 1995 Animator 1 (2) 1996 Animator 2 (3) 1996 Animator 3 (4) 1996 Animator 4 (5) 1996
Animator 5 (6) 1996 Animator 1 (7) 1997 Animator 2 (8) 1997 Animator 3 (9) 1997  Animator 4 (10) 1997
     
Animator 5 (11) 1997 Animator 1 (12) 1998 Animator 2 (13) 1998 Animator 3 (14) 1998 Animator 4 (15) 1998
Animator 5 (16) 1998 Animator 1 (17) 1999  Animator 2 (18) 1999 Animator  3 (19) 1999  Animator 4 (20) 1999
     
Animator 1 (21) 2000 Animator 2 (22) 2000  Animator 3 (23) 2000 Animator 4 (24) 2000  Animator 5 (25) 2000
   
 Animator 6 (26) 2001  Animator 2 (27) 2001 Animator 3 (28) 2001 Animator 4 (29) 2001 Animator 1 (30) 2002
         
Animator 2 (31) 2002 Animator  3 (32) 2002  Animator 1 (33) 2003  Animator 2 (34) 2003  Animator 1 (35) 2004
   
 Animator 2-3 (36-37) 2004 Animator 4-5 (38-39) 2004  Animator 1 (40) 2005  Animator 2 (41) 2005 Animator 1-2 (42-43) 2006
         
Animator 3 (44) 2006 Animator 1 (45) 2007 Animator 2-3 (46-47) 2007 Animator 1 (48) 2008 Animator 2-3 (49-50) 2008
Animator 1-2 (51-52) 2009 Animator 3-4 (53-54) 2009  Animator 1 (55) 2010  Animator 2-3 (56-57) 2010 Animator 1-2 (58-59) 2011
     
Animator 3-4 (60-61) 2011 Animator 1-2 (62-63) 2012 Animator 3-4 (64-65) 2012 Animator 1-2 (66-67) 2013 Animator 3-4 (68-69) 2013
Animator 1-2 (70-71) 2014 Animator 2014 3-4 (72-73) 2014 Animator 1-2 (74-75) 2015