Nagroda POLUNIMA

Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat nagrody POLUNIMA przyznawanej, corocznie. młodym aktorom polskich scen lalkowych.

 

 

Regulamin nagrody POLUNIMA

 1. Nagroda POLUNIMA przyznawana jest raz do roku i wręczana przy okazji obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa.

 2. Nagroda POLUNIMA ma wymiar finansowy.

 3. Nagrodę POLUNIMA przyznaje się młodemu aktorowi lalkarstwa, który w sezonie poprzedzającym wręczenie nagrody wyróżnił się w sposób znaczący swoimi dokonaniami artystycznymi.

 4. Osobami uprawnionymi do bycia nominowanymi do nagrody POLUNIMA są profesjonalni aktorzy lalkarze, którzy nie przekroczyli 30 roku życia i uprawiają swój zawód nie dłużej niż pięć lat od momentu zdobycia uprawnień zawodowych.

 5. Nominacji do nagrody POLUNIMA udzielają przedstawiciele Rady Polunima. Każdy z członków Rady może zgłosić tylko jednego kandydata.

 6. Zgłoszenia powinny zostać dostarczone do siedziby POLUNIMA do końca września w sezonie teatralnym, w którym wręczana jest Nagroda.

 7. Zgłoszenie artysty powinno być udokumentowane załączonym zapisem filmowym spektaklu, w którym według nominującego kandydat wyróżnił się w sposób znaczący. Zgłoszenie powinno również zawierać terminy, kiedy zgłoszony spektakl będzie możliwy do obejrzenia w teatrze. Terminy te powinny zawierać się pierwszej połowie sezonu teatralnego w którym zostaje przyznana Nagroda. Zarząd POLUNIMA wytypuje profesjonalne JURY, które wśród nadesłanych kandydatur wskaże trzech artystów pretendujących do Nagrody.

 8. JURY jest zobowiązane osobiście obejrzeć wszystkie trzy wytypowane spektakle i na tej podstawie wyłonić jednego laureata.

 

 


Do III edycji konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia  zgłoszono następujących kandydatów:

 • Anna Domalewska – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

 • Anna Wieczorek – Opolski Teatr Lalki i Aktora

 • Dawid Kobiela – Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach

 • Maciej Owczarek – Teatr „Maska” w Rzeszowie

 • Mateusz Barta – Teatr Animacji w Poznaniu

Nagrodę dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza za rok 2018 w wysokości 5000 zł otrzymała Anna Domalewska.


Do II edycji Konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia  zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

– Anna Domalewska – Teatr „Kubuś” w Kielcach;

Dawid Kobiela – Teatr „Ateneum” w Katowicach;

Adrianna Maliszewska – Teatr Arlekin w Łodzi;

Natalia Wieciech – Teatr Pinokio w Łodzi;

Jakub Kowalczyk – Opolski T.L. i A.;

Maciej Owczarek – Teatr Maska w Rzeszowie;

– Mateusz Barta – Teatr Banialuka w Bielsku-Białej;

Paweł Kuźma – Wałbrzyski Teatr Lalek;

– Julianna Dorosz – Teatr Animacji w Poznaniu;

– Diana Jonkisz – Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze;

Nagrodę dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza za rok 2017 w wysokości 5000 zł otrzymał Paweł Kuźma.


Do I edycji konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia  zgłoszono następujących kandydatów:

– Jakub Popławski  Teatr Groteska w Krakowie

– Błażej Twardowski – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

– Jakub Kowalczyk – Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki

– Karolina Sadowska – Olsztyński Teatr Lalek

– Igor Fijałkowski – Teatr Animacji w Poznaniu

– Błażej Piotrowski – Białostocki Teatr Lalek

– Mateusz Smaczny – Białostocki Teatr Lalek

– Dagmara Włoszek – Teatr Lalek Banialuka

– Marcin Sosiński – Teatr Lalek Arlekin

Jury w składzie: Marzenna Wiśniewska i Paweł Chomczyk nominowało do nagrody troje aktorów:

Igora Fijałkowskiego, Dagmarę Włoszek, Mateusza Smacznego.

Nagrodę dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza za rok 2016 w wysokości 5000zł otrzymała Dagmara Włoszek.