Slide

POLUNIMA

POLUNIMA powstała 21.07.1961r., jako polski ośrodek Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) – stowarzyszenia lalkarskiego działającego od 1928 roku, skupiającego centra w 60 państwach.
Powstanie poprzedziła wieloletnia współpraca polskich lalkarzy z lalkarzami innych krajów. Inicjatorem kontaktów z UNIMA był na początku lat 30 Jędrzej Cierniak, związany z Instytutem Teatrów Ludowych. Bliższą współpracę nawiązał Jan Izydor Sztaudynger, organizator i popularyzator lalkarstwa w Polsce międzywojennej, autor pierwszej w Polsce książki o teatrze lalek pt. „Marionetki” (Lwów 1938).

Po drugiej wojnie światowej inicjatorem szerokiej współpracy międzynarodowej stał się Henryk Ryl, twórca Teatru Lalek „Arlekin” w Łodzi. Ryla wybrano też członkiem Prezydium UNIMA podczas V Kongresu UNIMA w Pradze w 1957 roku.

Na VI Kongresie w Brunszwiku (1960) we władzach UNIMA znaleźli się Henryk Ryl i Henryk Jurkowski. Z ich inicjatywy, w trakcie przygotowań do VII Kongresu UNIMA w Warszawie, powstał Polski Ośrodek Lalkarski UNIMA, zrzeszający indywidualnych dotychczas członków Międzynarodowej Unii Lalkarskiej.

W latach 1972-1980 siedziba Sekretariatu UNIMA mieściła się w Warszawie a funkcję Sekretarza Generalnego sprawował prof. Henryk Jurkowski. W latach 1984–1992 Henryk Jurkowski piastował stanowisko Prezydenta UNIMA, a obecnie jako Honorowy Prezydent UNIMA International.

W latach 1996- 2012 Polskę we władzach UNIMA reprezentował dr Marek Waszkiel.

POLUNIMA zrzesza blisko120 członków zbiorowych i indywidualnych. Wśród nich są aktorzy-lalkarze, reżyserzy, scenografowie, obok profesjonalistów – amatorzy, obok artystów – krytycy i miłośnicy lalkarstwa.


Najważniejsze wydarzenia

 • Współpraca z UNIMA


  Powstanie POLUNIMA poprzedziła wieloletnia współpraca polskich lalkarzy z lalkarzami innych krajów. Inicjatorem kontaktów z UNIMA był na początku lat 30. Jędrzej Cierniak, związany z Instytutem Teatrów Ludowych. Bliższą współpracę nawiązał Jan Izydor Sztaudynger, organizator i popularyzator lalkarstwa w Polsce międzywojennej.

 • Powstanie POLUNIMA


  POLUNIMA powstała 21.07.1961r., jako polski ośrodek Union Internatinale de la Marionnette (UNIMA) – stowarzyszenia lalkarskiego działającego od 1928 roku, skupiającego centra w 60 państwach.

 • prof. Henryk Jurkowski


  prof. Henryk Jurkowski zostaje Prezydentem UNIMA

 • dr Marek Waszkiel


  w 1996 roku dr Marek Waszkiel zostaje członkiem Komitetu Wykonawczego UNIMA.

Zadania

Podstawowym zadaniem POLUNIMA jest inicjowanie i organizowanie współpracy lalkarzy oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem lalkarstwa, ułatwianie kontaktów lalkarzy polskich z lalkarzami innych krajów, popularyzacja UNIMA w Polsce i działalności POLUNIMA w świecie. Zadania te realizowane są poprzez organizowanie bądź współorganizowanie festiwali, wystaw, konferencji, warsztatów, poprzez wymianę zespołów teatralnych i osób indywidualnych, poprzez wymianę tekstów sztuk i międzynarodowej literatury lalkarskiej, wreszcie poprzez działalność wydawniczą. POLUNIMA była współorganizatorem międzynarodowego sympozjum pt. „Present Trends in Research of World Puppetry”, międzynarodowego festiwalu New Days of Baltic – Sea Figure Theatre, kolejnych edycji festiwali w Bielsku-Białej (międzynarodowy), Opolu (krajowy), Łomży (małe formy teatralne), Puławach (teatry amatorskie), także posiedzenia Rady UNIMA.

Opracowania

POLUNIMA wydaje czasopismo poświęcone teatrowi lalek pt. „Teatr Lalek” i biuletyn POLUNIMA pt. „Animator”. W 1984 ukazała się antologia sztuk lalkowych. W 1989 POLUNIMA finansowała pierwsze wydanie „The UNIMA International Directory of Scholarly Researches of Puppet Theatre” (red. Marek Waszkiel). Była inicjatorem książek o teatrze lalek:

 • R. Wierzbowski „O szopce. Studia i szkice”,
 • M. Waszkiel, „Dzieje teatru lalek w Polsce przed 1945 rokiem”,
 • „Łódzkie sceny lalkowe” pod, red. A. Polakowskiego i M. Waszkiela oraz serii pt. „Lalkarze”, w której ukazały się już 33 tomiki, każdy poświęcony wybitnemu polskiemu przedstawicielowi sztuki lalkowej