Slide

Pozycje wydawnicze

W 2021 roku staraniem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA ukazała się publikacja „O lalki, lalki…/”Puppets, Puppets”…  autorstwa Lucyny Kozień.

Wydawnictwo, przygotowane z okazji 60-lecia POLUNIMA poświęcone jest dokumentacji działalności stowarzyszenia (1961-2021), a w szczególności staraniom polskiego środowiska lalkarskiego o budowanie środowiskowej wspólnoty, propagowaniu idei sztuki lalkarskiej oraz trwającym wiele lat dążeniom do  stworzenia i utrzymania własnego lalkarskiego pisma – „Teatru Lalek”.

Książka dokumentuje działalność POLUNIMA w zakresie m.in. szerokiego uczestniczenia stowarzyszenia w lalkarskim życiu teatralnym w Polsce i za granicą (w szczególności w strukturach UNIMA), pokazuje inicjatywy POLUNIMA na rzecz środowiska i rozwoju sztuki lalkarskiej w Polsce – m.in. w zakresie działalności wydawniczej, wystawienniczej, szkoleniowej, kontaktów międzynarodowych, współpracy z ruchem amatorskim, współpracy z ZASP, i in. Ukazuje też zmienne koleje i rozwój pisma „Teatr Lalek” na przestrzeni lat 1950-2021;  zawiera ponadto wykaz władz POLUNIMA w latach 1961-2021.

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach zadania „Światowy Dzień Lalkarstwa 2021 – 60 lat POLUNIMA”.

Wydawnictwo powstało w wersji językowej polsko-angielskiej, w nakładzie 200 egz. Poniżej udostępniamy wersję elektroniczną. Zapraszamy do lektury:

O LALKI, LALKI… 60 lat Polunima (1961-2021)


POLUNIMA wydała wspólnie z Pracownią Dokumentacyjną Teatru Lalek działającą przy Teatrze Lalek „Arlekin” następujące publikacje:

 

I. W ramach serii „O teatrze lalek” pod redakcją Marka Waszkiela:

  1. „Łódzkie sceny lalkowe” pod red. Andrzeja Polakowskiego i Marka Waszkiela, Łódź 1992;
  2. „Szkice z teorii teatru lalek” autorstwa Henryka Jurkowskiego, Łódź 1993;
  3. „100 przedstawień teatru lalek. Antalogia recenzji, 1945-1996” pod redakcją Lucyny Kozień i Marka Waszkiela, Łódź 1998;
  4. „W poszukiwaniu złotego klucza. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945 – 1970)” Jolanty Ewy Wiśniewskiej, Łódź 1999.

II. W ramach serii „Lalkarze – materiały do biografii” – seria pod redakcją Marka Waszkiela, w skład której wchodzą tomiki, każdy z nich poświęcony jest wybitnemu twórcy teatru lalek:

1. „Stanisław Ochmański” – oprac. Elżbieta Siepietowska
2. „Marta Janic” – oprac. Elżbieta Siepietowska
3. „Jerzy Zitzman” – oprac. Lucyna Kozień
4. „Andrzej Łabiniec” – oprac. Lucyna Kozień
5. „Joanna Piekarska” – oprac. Jolanta Ewa Wiśniewska
6. „Adam Kilian” – oprac. Joanna Rogacka
7. „Jan Wilkowski” – oprac. Marek Waszkiel
8. „Jan Plewako” – oprac. Aleksandra Para
9. „Kazimierz Mikulski” – oprac. Honorata Sych
10. „Jan Dorman” – oprac. Lucyna Kozień
11. „Krzysztof Niesiołowski” – oprac. Krzysztof Niesiołowski
12. „Leokadia Serafinowicz ” – oprac. Honorata Sych
13. „Natalia Gołębska” – oprac. Jolanta Ewa Wiśniewska
14 „Juliusz Wolski” – oprac. Waldemar Dolecki
15. „Tadeusz Wojan” – oprac. Aleksandra Para
16. „Wojciech Wieczorkiewicz” – oprac. Agnieszka Koecher-Hensel
17. „Wiesław Hejno” – oprac. Małgorzata Strońska-Zaremba
18. „Marek Kotkowski” – oprac. Katarzyna Golaszyńska
19. „Zygmunt Smandzik” – oprac. Honorata Sych
20. „Tadeusz Rudnicki” – oprac. Agnieszka Kwiatkowska
21. „Henryk Ryl” – oprac. Elżbieta Siepietowska
22. „Włodzimierz Dobromilski” – oprac. Lucyna Kozień
23. „Liliana Ochmańska” – oprac. Elżbieta Siepietowska
24. „Krzysztof Rau” – oprac. Lucyna Kozień
25. „Bogumił Pasternak” – oprac. Marek Waszkiel
26. „Zofia Miklińska” – oprac. Andrzej Bocian
27. „Elżbieta i Tadeusz Czaplińscy” – oprac. Małgorzata Siemaszko
28. „Zofia i Władysław Jaremowie” – oprac. Anna Stafiej
29. „Wacław Kondek” – oprac. Honorata Sych
30. „Ali Bunsch” – oprac. Honorata Sych
31. „Anna Proszkowska” – oprac. Arkadiusz Klucznik
32. „Monika Snarska-Kęcka” – oprac. Joanna Rogacka
33. „Andrzej Dziedziul” – oprac. Małgorzata Aliszewska

Ponadto POLUNIMA wydała wraz z Białostockim Teatrem Lalek 34. tomik z serii „Lalkarze – materiały do biografii”: „Wiesław Jurkowski” – oprac. Agnieszka Michałowska