Slide
Zmiana w statucie Stowarzyszenia POLUNIMA
29 paź, 2018
Zmiana w statucie Stowarzyszenia POLUNIMA
W dniu 27 .10.2018 r członkowie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLUNIMA zmienili paragraf 2 statutu naszej organizacji. Otrzymał on teraz brzmienie: „Siedzibą Polunima jest miasto Białystok...