Nagroda Wilka dla Miasta Białystok za wieloletnie wspieranie środowiska lalkarskiego!