Spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej podczas Festiwalu LALKANIELALKA w Białymstoku