25 cze, 2022

Nagroda Wilka dla Miasta Białystok za wieloletnie wspieranie środowiska lalkarskiego!

Nagroda Wilka dla Miasta Białystok za wieloletnie wspieranie środowiska lalkarskiego!

Miasto Białystok z Nagrodą WILKA!

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku odebrał z rąk Jacka Malinowskiego Prezydenta POLUNIMA Nagrodę WILKA, przyznaną Miastu „za wieloletnie wspieranie rozwoju sztuki lalkarskiej oraz środowiska lalkarskiego w Białymstoku.” Wręczenie odbyło się dziś – w czasie ostatniego dnia X Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA na scenie Białostockiego Teatru Lalek.

Nagroda WILKA przeznaczona jest dla osób, instytucji oraz organizacji pozarządowych, które zasłużyły się działaniem na rzecz środowiska lalkarskiego. Została ustanowiona w 2021 roku przez Zarząd Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA z okazji setnych urodzin prof. Jana Wilkowskiego.

Po raz pierwszy wręczono ją w 2022 roku podczas obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa. Wówczas otrzymał ją prof. Wojciech Kobrzyński związany z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filią w Białymstoku za wkład w rozwój artystycznego szkolnictwa wyższego.

O Autorze
Iwona Nartowicz