15 lis, 2021

Nabór do nagrody Polunima!

Nabór do nagrody Polunima!

Rozpoczynamy nabór wniosków do Nagrody POLUNIMA!

Do 30 stycznia 2022 r. można zgłaszać kandydatury do VI już edycji Nagrody dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki/ obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia, który(-a) w sezonie 2020/2021 wyróżnił(a) się swoimi dokonaniami artystycznymi.

Zgłoszenia artysty(-ki) może dokonać każdy z członków POLUNIMA. Dopuszcza się zgłoszenie kandydatur za role w spektaklach, które miały swoją premierę online. Wnioski prosimy przesyłać mailowo na adres: polunima.biuro@gmail.com lub listownie – na adres: Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok z dopiskiem „WNIOSEK O NAGRODĘ POLUNIMA”
Regulamin Nagrody oraz wzór wniosku zgłoszeniowego dostępne są na stronie: www.polunima.pl/nagroda-polunima/
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!
O Autorze
Iwona Nartowicz