29 paź, 2018

Zmiana w statucie Stowarzyszenia POLUNIMA

Zmiana w statucie Stowarzyszenia POLUNIMA

W dniu 27 .10.2018 r członkowie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLUNIMA zmienili paragraf 2 statutu naszej organizacji. Otrzymał on teraz brzmienie:

„Siedzibą Polunima jest miasto Białystok”.

Do czasu uprawomocnienia tej decyzji, koniecznych zmian w rejestrze sądowym etc. całą korespondencję należy kierować na dotychczasowy adres Teatru Arlekin.

Będziemy informować o ostatecznym terminie przeniesienia biura do siedziby Białostockiego Teatru Lalek.

O Autorze
Eliza Dubrowska