07 wrz, 2020

ZAPROSZENIE NA OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA LALKARSTWA

ZAPROSZENIE NA OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA LALKARSTWA

Sekcja Teatrów Lalkowych
Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia
oraz
Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na obchody

ŚWIATOWEGO DNIA LALKARSTWA

podczas których nastąpi uroczyste wręczenie
statuetki „HENRYK”, indywidualnej nagrody Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP,
przyznawanej za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie teatru lalek,
pamiątkowych Plakietek ZASP,
oraz
nagrody POLUNIMA dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia.
Uroczystość odbędzie się 21 września 2020 roku o godzinie 12.30
w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku, ul. K. Kalinowskiego 1.


Z uwagi na ograniczenie liczebności widowni, spowodowane trwającą w kraju epidemią wirusa SARS-CoV-2, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w obchodach pod adresem: polunima.biuro@gmail.com lub telefonicznie: 85 742 50 31 wew. 128 – do dnia 14 września 2020 r.

Pamiętajmy o zabraniu ze sobą maseczki lub przyłbicy. Zgodnie z obowiązującymi w Białostockim Teatrze Lalek zasadami, uczestnicy spotkania przed wejściem do Teatru przejdą pomiar temperatury ciała i złożą oświadczenie, z którego treścią można zapoznać się na stronie: Nowe zasady w BTL w czasie epidemii.

O Autorze
Eliza Dubrowska