15 lut, 2024

Trwa nabór do Nagrody Polunima!

Trwa nabór do Nagrody Polunima!

Tylko do końca lutego 2024 r. można zgłaszać kandydatury do Nagrody dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki/ obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia, który(-a) w sezonie 2022/2023 wyróżnił(a) się swoimi dokonaniami artystycznymi.

Zgłoszenia artysty(-ki) może dokonać każdy z członków POLUNIMA.

Wnioski można przesyłać:
– mailowo – na adres: polunima.biuro@gmail.com
lub
– listownie – na adres: Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA,
ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok
z dopiskiem „WNIOSEK O NAGRODĘ POLUNIMA”

Regulamin Nagrody oraz wzory dokumentów do zgłoszenia można pobrać ze strony: https://docs.google.com/document/d/12Y3P7dmznyG34ylq1wmQLc6qoW8955QI/edit?fbclid=IwAR1VvYT8EcGusaFXeTZumQ9p9vNudaNeaiuI7H49AeBo–Pw2tLHBKGbGBU

Termin zgłoszeń: do 29 lutego 2024 roku.

Laureata lub laureatkę – podobnie jak w poprzednich edycjach – poznamy podczas obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa 2024.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

O Autorze
Eliza Dubrowska