24 mar, 2023

Światowy Dzień Lalkarstwa za nami!

Światowy Dzień Lalkarstwa za nami!

Tegoroczne spotkanie z okazji  Światowego Dnia Lalkarstwa odbyło się 20 marca w Teatrze Lalka w Warszawie. Obchody poprzedziło otwarcie wystawy poświęconej wieloletniemu scenografowi tej sceny Adamowi Kilianowi – z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Wystawę otworzył syn artysty i jednocześnie dyrektor Teatru Lalka – Jarosław Kilian.

W spotkaniu wzięli udział liczni dyrektorzy teatrów lalek, przedstawiciele wyższych uczelni kształcących lalkarzy, studenci oraz twórcy niezależni. Życzenia zgromadzonym złożyła pani Agnieszka Komar-Morawska Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przypominając jednocześnie, że święto lalkarzy odbywa się już po raz 20.

Organizatorzy wydarzenia czyli Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA oraz Sekcja Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenia, jak co roku, przewidzieli liczne wręczenia nagród lalkarskich.

Wzruszającym momentem okazało się przekazanie statuetki HENRYK – najwyższej nagrody Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP – Michałowi Burbo, aktorowi Teatru Baj, Operowej Sceny Marionetek Warszawskiej Opery Kameralnej i najdłużej – Teatru Lalka. Publiczność wraziła uznanie wobec artysty długimi owacjami na stojąco.

Pamiątkowe Plakietki ZASP otrzymali: Alicja Wroniszewska (Olsztyński Teatr Lalek), Jadwiga Sankowska-Raftopulos (Teatr Miniatura w Gdańsku), Aleksandra Mikołajczyk (Opolski Teatr Lalki i Aktora), Tomasz Maśląkowski (Wrocławski Teatr Lalek), Mirosław Kucharski (Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie), Andrzej Bocian (Teatr Baj w Warszawie).

Broszkę, zrobioną na wzór Spinek Kielanowskiego, będącą dodatkiem do finansowej Nagrody Schillera, najstarszej nagrody przyznawanej przez Zarząd Główny ZASP, odebrała Aleksandra Sapiaska, aktorka Teatru Lalki i Aktora Kubuś im. Stefana Karskiego z Kielc.

W czasie obchodów poznaliśmy laureata Nagrody dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki/ najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia. Jury w składzie: Lucyna Kozień, Robert Drobniuch i Wojciech Stachura (laureat poprzedniej nagrody) doceniło Marcina Tomkiela – przyznając mu laur za role w przedstawieniu „Syn” Grupy Wolność. Obecny był również Maciej Cempura nominowany do nagrody za koncepcję i wykonanie przedstawienia „Metal”. Młodzi artyści odebrali z rąk Jacka Malinowskiego, prezydenta POLUNIMA pamiątkowe dyplomy i wydawnictwa. Zarówno laureat jak i nominowany otrzymują także nagrodę finansową, a jej wręczenie jest możliwe dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrodę WILKA otrzymały Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białystoku oraz Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu. W imieniu uczelni statuetki odebrały: prof. dr hab. Marta Rau Prorektor ds. białostockiej filii oraz dr Ewelina Ciszewska Dziekan Wydziału Lalkarskiego AST Filii we Wrocławiu. Wręczenia dokonał Jacek Malinowski. Nagroda WILKA została ustanowiona przez Zarząd POLUNIMA w 2021 roku z okazji setnych urodzin prof. Jana Wilkowskiego i jest dedykowana osobom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym, które zasłużyły się działaniem na rzecz środowiska lalkarskiego.

Upamiętniono także zmarłego w grudniu 2022 r. prof. Krzysztofa Raua, wyświetlając ostatni wywiad z artystą zarejestrowany przez dr Bernardę Bielenię.

Uczestnicy wydarzenia mieli też okazję zobaczyć etiudy przygotowane przez studentów lalkarstwa wrocławskiej i białostockiej uczelni, oraz wziąć udział w performatywnej promocji wydawnictwa „IMPULSY. Mapowanie nowego teatru lalek”. Publikacja pod redakcją prof. Mirosława Kocura powstała jako efekt poszukiwań badawczo-naukowych międzynarodowej konferencji naukowej „LALKA NOVA. Nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”, która miała miejsce we Wrocławiu w 2021 roku. Była to pierwsza prezentacja świeżo wydanej publikacji.

Światowy Dzień Lalkarstwa odbywa się od 2003 roku. Polskie obchody co roku gromadzą przedstawicieli środowiska lalkarskiego z całego kraju, a spotkania odbywają się zazwyczaj w jednym z instytucjonalnych teatrów lalek. W ostatnich latach wydarzenie gościły: Białostocki Teatr Lalek, Teatr Baj w Warszawie i Teatr Dormana w Będzinie. Organizatorami są Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA oraz Sekcja Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenia. Kolejne spotkanie lalkarzy już za rok!

Otwarcie wystawy „Adam Kilian. W stulecie urodzin.”

 

Pani Agnieszka Komar-Morawska Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN w czasie przemówienia na scenie Teatru Lalka.

 

Natalia Walaszczyk, studentka AT Filii w Białymstoku w etiudzie „New.Twór”.

 

Wręczenie Nagrody HENRYK. Na senie (od lewej) Konrad Szczebiot (ZASP), Michał Burbo – nagrodzony i Katarzyna Kulik (ZASP).

 

Etiudy studentów I roku Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu. Tytuł: „Którędy do domu?”

 

Dr Ewelina Ciszewska Dziekan Wydziału Lalkarskiego AST Filii we Wrocławiu odbiera Nagrodę WILKA.

 

Marta Rau Prorektor ds. Filii w Białymstoku – ze statuetką WILKA.

 

Marcin Tomkiel – laureat Nagrody POLUNIMA przeznaczonej dla młodego lalkarza na scenie z Jackiem Malinowskim Prezydentem POLUNIMA.

 

Maciej Cempura – nominowany do nagrody dla młodego lalkarza obiera z rąk Jacka Malinowskiego pamiątkowy dyplom.

 

Czytany IMPULS.YWNY collage performatywny w wykonaniu studentów lalkarstwa we Wrocławiu.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O Autorze
Iwona Nartowicz