20 mar, 2019

Spotkanie lalkarzy z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa 2019

Spotkanie lalkarzy z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa 2019

Światowy Dzień Lalkarstwa to święto, które zwraca uwagę na znaczenie teatru lalek w świecie sztuki. Tegoroczne obchody, zorganizowane przez Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA oraz Sekcję Teatrów Lalkowych ZASP, odbyły się w poniedziałek 18 marca w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Katarzyna Kulik – Przewodnicząca Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP oraz Waldemar Wolański – Prezydent POLUNIMA

Niezwykła historia teatru lalek, a także bogactwo jego współczesnych form, są oznaką rangi i piękna wykonywanego przez Państwo zawodu” – napisał wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński w liście gratulacyjnym, który odczytała dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, Agnieszka Komar-Morawska.

 

Odczytano również orędzie Janusza Ryl-Krystianowskiego, lalkarza, reżysera, dyrektora teatrów lalkowych, który napisał m.in.: „Z okazji naszego święta chciałbym wszystkim polskim lalkarzom życzyć, by realizowali swój zawód w teatrach rzemieślniczo sprawnych, artystycznych, tworzonych wyłącznie z ludźmi, którzy uznali ten gatunek za własny, bez kompleksów i czołobitności wobec tak zwanego dramatu. W teatrze nawiązującym do tradycji, lecz także eksperymentującym w poszukiwaniu nowych dróg”.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i odznaczeń przyznanych zasłużonym postaciom polskiego teatru lalek.

 

 

Decyzją prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowana została wiceprzewodnicząca Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP Henryka Korzycka. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Barbarze Rau. Elżbietę Janiszewską i Urszulę Karcz-Ostrowską uhonorował odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Podczas uroczystości wręczona została także – przyznawana przez Polunimę po raz trzeci – nagroda dla młodego,
najbardziej obiecującego lalkarza młodego pokolenia. Otrzymała ją Anna Domalewska (Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach). Aktorkę doceniono za rolę Wandy w spektaklu „Gniazdo” w reż. Roberta Drobniucha.

Pamiątkowe medale oraz plakietki z okazji 100-lecia ZASP wręczył także Prezes Zarządu Głównego Paweł Królikowski.

W Instytucie Teatralnym wręczone zostały także Henryki, nagrody Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP, przyznawane za wybitne osiągnięcia artystyczne lub całokształt pracy artystycznej w dziedzinie teatru lalek. Statuetki, których patronem jest reżyser teatru lalek i dramaturg Henryk Ryl, otrzymali: Agata Kucińska oraz Zbigniew Litwińczuk.

Nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i zaskoczeniem, bo mam wrażenie, że jestem, jak nie na początku to dopiero połowie mojej drogi artystycznej” – powiedziała Agata Kucińska.

W podobnym tonie wypowiedział się Zbigniew Litwińczuk: „Jestem zdziwiony, ale bardzo się cieszę. Co prawda jest w tym nutka refleksji, bo trochę szybko dołączam do grona moich nauczycieli, ale bardzo dziękuję„.

W drugiej części spotkania odbył się pokaz spektaklu Teatru Loutky bez hranic z Czech „Opowieści małej Lupitiny González” w wykonaniu Dory Bouzkovej, a także promocja albumu „Wszystkie nasze lalki” Działu Widowisk Lalkowych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Więcej zdjęć z uroczystości zobaczycie TUTAJ.
Autorem zdjęć jest Ireneusz Maciejewski.