01 sty, 2020

Rok 2019 w Polunima

Rok 2019 w Polunima

Koniec roku to zwykle czas podsumowań, zaś mijający 2019 rok przyniósł znaczące zmiany w Polskim Ośrodku Lalkarskim Polunima. Po ponad 58 latach siedziba stowarzyszenia została oficjalnie przeniesiona z Łodzi do Białegostoku. W czerwcu natomiast wybrano nowe władze Polunima na kolejną czteroletnią kadencję (2019-2023). Oto, czego udało się dokonać w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 

Zmiana siedziby POLUNIMA

22 lutego br. odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowano media o zmianie adresu siedziby Polunima. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli: Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku, Waldemar Wolański – ówczesny Prezydent Polunima oraz Jacek Malinowski – Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, ówczesny członek i radny Polunima.

POLUNIMA od momentu jej założenia swoją siedzibę miała w Teatrze Arlekin w Łodzi. 27 października 2018 r. członkowie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLUNIMA zmienili statut organizacji, w którym zapisano, że siedzibą Polunima jest miasto Białystok. 31 stycznia sądownie uprawomocniła się decyzja w tej sprawie. Z dniem 1 lutego 2019 r. nową siedzibą stowarzyszenia został Białostocki Teatr Lalek.

Obchody Światowego Dnia Lalkarstwa

Światowy Dzień Lalkarstwa to święto, które zwraca uwagę na znaczenie teatru lalek w świecie sztuki. Tegoroczne obchody, zorganizowane przez Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA oraz Sekcję Teatrów Lalkowych ZASP, odbyły się w poniedziałek 18 marca w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Niezwykła historia teatru lalek, a także bogactwo jego współczesnych form, są oznaką rangi i piękna wykonywanego przez Państwo zawodu” – napisał wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński w liście gratulacyjnym, który odczytała dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, Agnieszka Komar-Morawska.

Odczytano również orędzie Janusza Ryl-Krystianowskiego, lalkarza, reżysera, dyrektora teatrów lalkowych, który napisał m.in.: „Z okazji naszego święta chciałbym wszystkim polskim lalkarzom życzyć, by realizowali swój zawód w teatrach rzemieślniczo sprawnych, artystycznych, tworzonych wyłącznie z ludźmi, którzy uznali ten gatunek za własny, bez kompleksów i czołobitności wobec tak zwanego dramatu. W teatrze nawiązującym do tradycji, lecz także eksperymentującym w poszukiwaniu nowych dróg”.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i odznaczeń przyznanych zasłużonym postaciom polskiego teatru lalek. Decyzją prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowana została wiceprzewodnicząca Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP Henryka Korzycka. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Barbarze Rau. Elżbietę Janiszewską i Urszulę Karcz-Ostrowską uhonorował odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W Instytucie Teatralnym wręczone zostały także Henryki, nagrody Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP, przyznawane za wybitne osiągnięcia artystyczne lub całokształt pracy artystycznej w dziedzinie teatru lalek. Statuetki, których patronem jest reżyser teatru lalek i dramaturg Henryk Ryl, otrzymali: Agata Kucińska oraz Zbigniew Litwińczuk. Pamiątkowe medale oraz plakietki z okazji 100-lecia ZASP wręczył także Prezes Zarządu Głównego Paweł Królikowski.

Podczas uroczystości wręczona została także – przyznawana przez Polunimę po raz trzeci – nagroda dla młodego, najbardziej obiecującego lalkarza młodego pokolenia. Otrzymała ją Anna Domalewska (Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach). Aktorkę doceniono za rolę Wandy w spektaklu „Gniazdo” w reż. Roberta Drobniucha.

Walne Zebranie Członków Polunima

14 czerwca w Białostockim Teatrze Lalek odbyło się Walne Zebranie Członków Polunima. Podczas zebrania zaproponowano i przyjęto zmiany w statucie stowarzyszenia (§ 23 ust. 1 oraz § 32 statutu), przyjęto sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności za lata 2015-2019, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonano wyboru nowych władz Polunima.

Prezydentem Polunima został dyrektor Białostockiego Teatru Lalek – dr hab. Jacek Malinowski, w skład Zarządu weszli ponadto: dyrektorka Teatru Baj w Warszawie – Ewa Piotrowska, która będzie pełniła funkcję I-go v-ce prezydenta, była dyrektorka Teatru Banialuka im. J. Zitzmana z Bielska-Białej – Lucyna Kozień pełniąca funkcję II-go v-ce prezydenta oraz dwaj członkowie zarządu: dyrektor kieleckiego Teatru Lalek „Kubuś” – Robert Drobniuch oraz Bernarda Bielenia z Akademii Teatralnej w Warszawie Filia w Białymstoku – Wydział Sztuki Lalkarskiej. Nowo wybrana komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Ireneusz Maciejewski – przewodniczący oraz Renata Chudecka i Marek Chodaczyński. Wybrano również radnych do światowej Rady UNIMA. Nasz kraj na arenie międzynarodowej reprezentować będą: Ewa Piotrowska i Jacek Malinowski. Marszałkiem Rady POLUNIMA został natomiast Zbigniew Niecikowski, zaś Wicemarszałkiem Zbigniew Prażmowski.

Ponadto uchwałą Walnego Zebrania Członków Polunima, Marek Waszkiel został Honorowym Członkiem Polunima. Do tego czasu to zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane tylko dwóm osobom: Henrykowi Jurkowskiemu oraz Stanisławowi Ochmańskiemu.

Nagroda Polunima dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia

18 marca podczas obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa wręczona została przez Polunimę po raz trzeci nagroda dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia. Otrzymała ją Anna Domalewska (Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach). Aktorkę doceniono za rolę Wandy w spektaklu „Gniazdo” w reż. Roberta Drobniucha.

7 października został ogłoszony nabór wniosków na czwartą edycję konkursu. Do 15 listopada wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 17. To pierwszy taki wynik w historii Konkursu, organizowanego przez POLUNIMA – Polski Ośrodek Lalkarski. Do 23 marca 2020 r. Jury wyłoni trzy osoby nominowane do Nagrody. Nazwisko zwycięzcy poznamy podczas obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa w Instytucie Teatralnym w Warszawie.

Zebrania Zarządu

W 2019 r. odbyło się 6 spotkań Zarządu (dwukrotnie w Warszawie i po razie w: Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Wałbrzychu). Podczas zebrań Zarząd m.in. dyskutował nad kierunkami działalności stowarzyszenia, przyjął nowe osoby w poczet członków Polunima, udzielał patronatów, omawiał  kwestie dotyczące finansów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków na działalność stowarzyszenia, itd.

Członkowie

W tym roku przyjęliśmy 11 nowych członków i na koniec 2019 roku nasza organizacja liczy:

 • 85 członków indywidualnych
 • 31 zbiorowych
 • 2 honorowych – Stanisław Ochmański i Marek Waszkiel

Pismo Teatr Lalek

W 2019 roku ukazały się 4 numery „Teatru Lalek”, (dwa pojedyncze,  jeden podwójny). W tym czasie ukazały się dwa podwójne  numery „Animatora” (o objętości 10 lub 8 stron), na koniec czerwca i na koniec grudnia. Redaktorem naczelnym pisma jest Lucyna Kozień, współpraca redakcyjna – Małgorzata Słonka, Magdalena Koim (korekta angielska), Mirosław Baca (skład i przygotowanie do druku). Pismo aktualnie tłumaczą na język angielski 3 tłumaczki: Aleksandra Chojnowska-Rodzińska, Katarzyna Siergiej, Klaudyna Michałowicz. Kolegium Redakcyjne tworzą: Tadeusz Kornaś,  Lucyna Kozień, Agata Kucińska, Marzanna Wiśniewska, Marek Waszkiel.

„Animator” redaguje obecnie (pod kierunkiem Lucyny Kozień) Monika Jędrzejewska.

Archiwalne numery pisma „Teatru Lalek” oraz periodyku „Animator” dostępne są na stronie www.teatrlalek-pismo.pl.

Patronaty

W 2019 r. objęto patronatem następujące festiwale:

 • 13. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Katowice – Dzieciom,
 • III Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „METAMORFOZY LALEK” w Białymstoku,
 • X Międzynarodowy Festiwal Ożywionej Formy „Maskarada” w Rzeszowie,
 • IV Festiwal małych Prapemier w Wałbrzychu,
 • Jubileusz 70.lecia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju,
 • Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa – dziedzictwo i inspiracje” w Białymstoku,
 • II Międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki / animowanego obiektu / formy teatralnej ANIMATUS w Kielcach

Podczas wydarzeń odbywających się pod patronatem Polunima przyznaliśmy również 3 dyplomy honorowe:

 • Na 13. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek KATOWICE – DZIECIOM Dyplom otrzymał Grzegorz Kwieciński za podtrzymywanie destrukcyjnej siły ognia w spektaklu „Relikwiarz”.
 • Na 29 Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu Dyplom przyznano Bogusławowi Kiercowi za nieustające poszukiwanie prawdy w teatrze, wyrazistą osobowość twórczą oraz uanielenie sztuki lalkarskiej.
 • Na 10 Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada w Rzeszowie Dyplom otrzymał grecki zespół Hop Signor Puppet Theatre za mistrzowską animację w spektaklu „Żyrafa”.

Kontakty z członkami UNIMA z innych krajów

W 2019 roku Polunima nawiązała kontakty z przedstawicielami UNIMA z zagranicy, w tym m.in. Leonardo Jimenezem z Kolumbii, Davidem Zuazolą z Hiszpanii czy Janni Younge z RPA. Ponadto Prezydent Polunima, Jacek Malinowski, spotkał się z władzami UNIMA podczas tegorocznej edycji Światowego Festiwalu Teatrów Lalek w Charleville-Mézières.

Naszym członkom, partnerom i entuzjastom lalkarstwa składamy podziękowania i życzymy równie udanej współpracy w nowym, 2020 roku.