13 mar, 2020

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

W związku z trudną sytuacją środowiska artystycznego, będącą konsekwencją odwołania spektakli i innych wydarzeń artystycznych w polskich teatrach, oświadczamy, że jako organizacja skupiająca twórców i sympatyków sztuki lalkarskiej, jesteśmy gotowi wesprzeć swoim zaangażowaniem poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań systemowych, mogących w przyszłości pomóc w zabezpieczeniu warunków bytowych artystów, działających w strukturach instytucjonalnych jak i poza nimi, w szczególności aktorów, których wynagrodzenie najczęściej jest zależne od ilości zagranych spektakli. Deklarujemy chęć współpracy z organami władzy, teatrami, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Tego rodzaju inicjatywa pozostaje w zgodzie z celem działania Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, którym jest inicjowanie i organizowanie współpracy wszystkich lalkarzy praktyków, teoretyków, pracujących zawodowo i ochotniczo, jak również wszystkich zainteresowanych rozwojem lalkarstwa.

dr hab. Jacek Malinowski

Prezydent POLUNIMA

O Autorze
Iwona Nartowicz