15 cze, 2019

Nowe władze POLUNIMY

Nowe władze POLUNIMY

 

14 czerwca 2019 r. w Białostockim Teatrze Lalek odbyło się Walne Zgromadzenie POLUNIMY – polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, najstarszej organizacji teatralnej na świecie i jedynej lalkarskiej organizacji w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym.

W wyniku wyborów wyłoniono na kolejne cztery lata nowe władze stowarzyszenia. Prezydentem POLUNIMA został dyrektor Białostockiego Teatru Lalek – dr hab. Jacek Malinowski, w skład Zarządu weszli ponadto: dyrektorka Teatru Baj w Warszawie – Ewa Piotrowska, która będzie pełniła funkcję I-go v-ce prezydenta, dyrektorka Teatru Banialuka im. J. Zitzmana z Bielska-Białej – Lucyna Kozień pełniąca funkcję II-go v-ce prezydenta oraz dwaj członkowie zarządu: dyrektor kieleckiego Teatru Lalek „Kubuś” – Robert Drobniuch oraz Bernarda Bielenia z Akademii Teatralnej w Warszawie Filia w Białymstoku – Wydział Sztuki Lalkarskiej.

Nowo wybrana komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Ireneusz Maciejewski – przewodniczący oraz Renata Chudecka i Marek Chodaczyński.

Wybrano również radnych do światowej Rady UNIMA. Nasz kraj na arenie międzynarodowej reprezentować będą: Ewa Piotrowska i Jacek Malinowski.

Marszałkiem Rady POLUNIMA został natomiast Zbigniew Niecikowski.

 

fot. Ireneusz Maciejewski

 

O Autorze
Eliza Dubrowska