XX Kongres Międzynarodowej Unii Teatrów Lalek UNIMA

W dniach 2 – 12 kwietnia 2008 r. w Perth (Australia) odbył się XX Kongres Międzynarodowej Unii Teatrów Lalek UNIMA. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich narodowych centrów UNIMA. Polskie środowisko lalkarskie reprezentował Radny POLUNIMA dr Marek Waszkiel.


Wśród najważniejszych spraw omawianych na Kongresie znalazły się:

  1. Dyskusja wokół składki członkowskiej i ustanowienie składki od członka stowarzyszenia w zamian dotychczas obowiązującej od liczebności centrów narodowych;
  2. Szeroka dyskusja wokół propozycji zmiany statutu UNIMA, chodzi m.in. o likwidację komisji UNIMA, powołanie w ich miejsce departamentów merytorycznych, powołanie funkcji skarbnika UNIMA, ograniczenie przedstawicieli narodowych do 2 reprezentantów poszczególnych kontynentów, większą aktywność komitetu wykonawczego; Powyższe tematy mają być przedłożone do dyskusji na forum centrów narodowych oraz ponownie podjęte, w ramach nadzwyczajnego Kongresu, który ma się odbyć podczas kolejnego spotkania Rady w roku 2010 w Dordrechcie, Holandia;
  3. Dyskusja w sprawie encyklopedii lalkarskiej, która miała być zaprezentowana w wydaniu książkowym w Australii, tymczasem nowy termin ukazania się tomu drukiem określono na kwiecień 2009, podobno zgodnie z nowym kontraktem zawartym między UNIMA i wydawcą francuskim;
  4. Ważna sprawa ewentualnej zgody na przekłady części/całości encyklopedii na języki narodowej i umieszczanie ich na narodowych stronach internetowych;
  5. Kongres przyjął przez aklamację zgłoszonych członków honorowych UNIMA; godność tę uzyskał Adam Kilian, zaproponowany przez POLUNIMA
    Zgromadzeni delegaci wybrali nowe władze organizacji. Prezydentem UNIMA został Dadi Pudumjee z Indii natomiast Sekretarzem Generalnym Jaques Trudeau z Kanady. Dr Marek Waszkiel został wybrany prezydentem jednej z ważniejszych komisji UNIMA, Professional Training Commission oraz członkiem Komitetu Wykonawczego.

Następny Kongres UNIMA odbędzie się w Changdu w Chinach w 2012 roku.