Składka członkowska

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków POLUNIMA z dnia 19.09.2011. zmieniona została wysokość rocznej składki członkowskiej i od roku 2012 wynosi:

  • Dla członków prawnych 350,-zł
  • Dla członków indywidualnych 50,- zł
  • Dla emerytów 25,- zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, al.1 Maja 2, 90-718 Łódź,
nr 341020 3352 0000 1402 0126 6097.