OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd POLUNIMA ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spotkanie członków POLUNIMA odbędzie się 27 października (sobota) w Białostockim Teatrze Lalek. Pierwszy termin rozpoczęcia Zgromadzenia ogłaszamy na godzinę 12:00.  W przypadku braku wystarczającej ilości członków do odbycia Walnego Zgromadzenia, ogłaszamy drugi termin na godzinę 12:30.

Tematem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie zmiana statutu, w paragrafie 2: w miejsce dotychczasowego brzmienia: „Siedzibą Polunima jest miasto Łódź” proponujemy brzmienie: „Siedzibą Polunima jest miasto Białystok”.

Powyższa zmiana podyktowana jest wymówieniem możliwości współpracy Teatru Lalek Arlekin w Łodzi z biurem Polunima, które mieściło się w budynku tegoż teatru. Białostocki Teatr Lalek w osobie dyrektora i członka Zarządu Polunima Jacka Malinowskiego oraz władze Białegostoku zadeklarowały pomoc w tej kryzysowej sytuacji i bardzo korzystne warunki dla dalszego działania biura. Mając na względzie dalszą, płynną działalność naszego Stowarzyszenia i nie mając innego, alternatywnego rozwiązania, nie pozostaje nam nic innego, jak przenieść siedzibę Polunima z Łodzi do Białegostoku. Jednak aby to uczynić, potrzebna jest zgoda jego członków, którą powinni ją zadeklarować na Walnym Zgromadzeniu Polunimy.

O Autorze
Eliza Dubrowska