Magazyn „Teatru lalek”

Pierwszy, wydany w tym roku, numer „Teatru lalek” poświęcony jest w całości szkolnictwu lalkarskiemu. Wielokrotnie zajmowaliśmy się tą tematyką. Po raz pierwszy jednak konfrontujemy doświadczenia i metody stosowane przez wybitnych artystów światowej sceny lalkowej oraz pedagogów z tak różnych szkół.

teatr-lalek1Wierzymy, że publikowane wypowiedzi teoretyków i praktyków stanowić będą punkt wyjścia do dyskusji na temat współczesnego kształcenia lalkarzy i inspirację do szukania odpowiedzi na gorące pytanie: co to znaczy być lalkarzem dziś?
Numer przygotowaliśmy we współpracy z Komisją Kształcenia Zawodowego UNIMA i przy finansowej pomocy UNIMA oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Redaktor naczelna
Lucyna Kozień

 

 

 

 

mkidn