Czasopismo „Teatr lalek”

W 2011 roku Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA wydał cztery numery czasopisma „Teatr lalek”, w tym numer specjalny (1-2/2011), wydany w związku z jubileuszem 50-lecia organizacji.Wydanie publikacji możliwe było dzięki wsparciu Instytutu Teatralnego im.Zbigniewa Raszewskiego, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TL4-2011 TL1-2-2011 TL1-2-d2011 TL3-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logasy