SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POLUNIMA (VI. 2016 – VI. 2017)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POLUNIMA

(VI. 2016 – VI. 2017)

 

Zarząd POLUNIMA w składzie:

 

Prezydent – Waldemar Wolański

I Wiceprezydent – Krystian Kobyłka

II Wiceprezydent – Lucyna Kozień

Członek Zarządu – Jacek Malinowski

Członek Zarządu – Robert Drobniuch

 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Grzegorz Kwieciński

                                Członek Komisji – Renata Chudecka

                                Członek Komisji – Zbigniew Niecikowski

 

składa sprawozdanie z drugiego roku kadencji:

 • Odbyły się  3  zebrania Zarządu: 26.09.2016 – Łódź, 6.02.2017 – Łódź, 8.05.2017 – Opole;
 • Wydano 3 numery „Teatru Lalek”:  nr 1(123) 2017 o objętości 68 stron,  nr 2 (124) 2017 o objętości  68 stron, nr łączony, podwójny 3-4 (125-126) 2017 o objętości 112 stron oraz dwa  podwójne numery „Animatora”, każdy o objętości 8 stron. Zeskanowano i sukcesywnie są dodawane na stronę Polunimy wszystkie wydane do tej pory numery „Animatora”. Pismo jest dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś współwydawcą jest Instytut Książki w Krakowie. Większa część nakładu trafia do salonów MPiK, pozostałe egzemplarze   kolportowane są w Polsce do członków POLUNIMY, a także do stałych czytelników w formie prenumeraty, w tym również do prenumeratorów zagranicznych;
 • Zostały przeprowadzone w MKiDN rozmowy na temat wpisania „Teatru Lalek” na listę pism patronackich (Waldemar Wolański, Lucyna Kozień);
 • POLUNIMA objęła honorowym patronatem festiwal Metamorfozy Lalek organizowany przez Białostocki Teatr Lalek;
 • Przy okazji XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu przyznano Dyplom Honorowy POLUNIMY. Otrzymali go Barbara Lach i Andrzej Mikosza za kreację form plastycznych w przedstawieniu “Kolorowi ludzie” Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki;
 • W poczet członków indywidualnych przyjęto kolejnych 2 członków indywidualnych. Po zweryfikowaniu listy członków stowarzyszenia, stan na czerwiec 2017 wynosi 66 członków indywidualnych i 31 wspierających;
 • Na prośbę MKiDN oraz lokalnych władz miejskich Zarząd pozytywnie zaopiniował przedłużenie kontraktów dyrektorskich dla Mirosława Korzeba, Krystiana Kobyłki,  Zbigniewa Wójciaka, Lucyny Kozień, Jacka Malinowskiego, Bogdana Nauki, Jarosława Antoniuka;
 • Przedstawiciele Zarządu brali udział w Komisjach Konkursowych wybierających dyrektorów Teatru Ateneum w Katowicach (Krystian Kobyłka był nieobecny z powodu choroby) oraz Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie (Robert Drobniuch);
 • POLUNIMA zaznaczała swoją obecność w jubileuszach teatrów i artystów uczestnicząc w nich bezpośrednio bądź wysyłając listy gratulacyjne: do Teatru Lalki

i Aktora im. A. Smolki w Opolu oraz do Andrzeja Czyczyło w Opolu;

 • Spotkanie z przedstawicielami UNIMA (m.in. z Węgier, Rosji, Niemiec…) podczas Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka-nie-Lalka (Jacek Malinowski);
 • Spotkanie przedstawicieli UNIMA  (m.in. z Izraela, Słowenii, Czarnogóry, Rosji…) podczas Festiwalu Teatru Lalek w Czarnogórze (Jacek Malinowski);
 • Spotkanie z przedstawicielami UNIMA na Słowacji i w Rosji (Jacek Malinowski);
 • Spotkanie informacyjne  ze studentami Kierunku Reżyserii ATB promujące POLUNIMA (Jacek Malinowski);
 • Spotkanie informacyjne  ze studentami Kierunku Reżyserii z Wrocławia promujące POLUNIMA (Krystian Kobyłka);
 • Próba spisania teatrów niezależnych (Robert Drobniuch);
 • POLUNIMA po raz pierwszy ogłosiła konkurs na najbardziej obiecującego aktora-lalkarza. Powołane przez naszą organizację Jury (Marzenna Wiśniewska, Paweł Chomczyk) przyznało główną nagrodę Dagmarze Włoszek, „za imponującą świadomość formy teatralnej, jaką jest maska; za umiejętność komponowania ruchu, rytmu i linii dramaturgicznej postaci oraz nasycania roli energią, która przenosi się na cały spektakl”. Artystka otrzymała czek w wysokości 5000 zł za rolę Alicji w spektaklu „Księga Dżungli”, zrealizowanym w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Pozostali finaliści – Igor Fijałkowski (za rolę Puncha w spektaklu „Molier” zrealizowanym w Teatrze Animacji w Poznaniu) oraz Mateusz Smaczny (za rolę Gustawa w „Ślubach Panieńskich” zrealizowanych w Białostockim Teatrze Lalek) otrzymali wyróżnienia ufundowane przez Mennicę Polską. Nagrody zostały wręczone podczas obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa.
 • Ogłosiliśmy II edycję Konkursu na najbardziej obiecującego aktora-lalkarza;
 • Wspólnie z ZASP-em zorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Lalkarstwa, które odbyły się 21 marca b.r. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Podczas uroczystości Janusz Ryl-Krystianowski otrzymał odznaczenie, o które wnioskowaliśmy, a mianowicie Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Tegoroczna ceremonia poświęcona była zmarłemu niedawno Henrykowi Jurkowskiemu. Podczas obchodów odbyło się zorganizowane przez POLUNIMA performatywne czytanie nieznanego dotąd tekstu Henryka Jurkowskiego – „Baba z rodu Baobaba”. Wzięli w nim udział przedstawiciele najmłodszego pokolenia aktorów z teatrów lalek z całej Polski, a opiekę reżyserska sprawowali studenci wydziałów reżyserii: Anna Retoruk i Bartosz Kurowski. Została także wydana dzięki finansom pozyskanym z MKiDN w ramach programu Teatr i Taniec, publikacja książkowa „Baba z rodu Baobaba” Henryka Jurkowskiego. Tego samego dnia wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne środowiska lalkarskiego również zorganizowane przez POLUNIMA;
 • Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały złożone kolejne 4 wnioski o dotację, z czego na 3 otrzymały dofinansowanie:

– Henryk Jurkowski – In Memoriam (już zrealizowany)

– Klasyka i awangarda we współczesnym teatrze animacji (realizacja w 2 połowie roku)

– Artystyczne warsztaty lalkarskie (realizacja w 2 połowie roku);

 • W trakcie realizacji jest film promujący polski teatr lalek, na który złożą się materiały nadesłane przez teatry i instytucje – członków wspierających POLUNIMY. Film zaprezentowany zostanie na najbliższym festiwalu w Charleville-Mézierès oraz na innych międzynarodowych festiwalach teatrów lalek. Nad realizacją filmu czuwa Jacek Malinowski i on również będzie promował gotowy film we Francji.

 

O Autorze
Patryk St