Spotkanie Rady Polunimy z okazji stulecia Awangardy

Omówienie stylu awangardy w odniesieniu do teatru lalek przeprowadziła dr Joanna Hrk, scenografka teatralna i malarka

 

Warsztaty zorganizowane przez Polunimę i dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Edukacja kulturalna – Klasyka i awangarda we współczesnym teatrze animacji”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O Autorze
Patryk St