Nagroda POLUNIMA

Tu znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat nagrody POLUNIMA przyznawanej, corocznie młodym aktorom polskich scen lalkowych.

Regulamin nagrody POLUNIMA

 1. Nagroda POLUNIMA przyznawana jest raz do roku i wręczana przy okazji obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa.
 2. Nagroda POLUNIMA ma wymiar finansowy.
 3. Nagrodę POLUNIMA przyznaje się młodemu aktorowi/młodej aktorce lalkarstwa, który(-a) w sezonie poprzedzającym wręczenie nagrody wyróżnił(a) się w sposób znaczący swoimi dokonaniami artystycznymi.
 4. Osobami uprawnionymi do zgłoszenia do nagrody POLUNIMA są profesjonalni aktorzy lalkarze, którzy uprawiają swój zawód nie dłużej niż pięć lat od momentu zdobycia uprawnień zawodowych i nie ukończyli 35. roku życia.
 5. Zgłoszenia artysty(-ki) może dokonać każdy z członków POLUNIMA.
 6. Zgłoszenia powinny zostać dostarczone mailowo lub do siedziby POLUNIMA do 30 stycznia w sezonie teatralnym, w którym wręczana jest Nagroda.
 7. Zgłoszenie artysty(-ki) powinno być udokumentowane załączonym zapisem filmowym spektaklu, w którym według zgłaszającego kandydat(ka) wyróżnił(a) się w sposób znaczący. Dopuszcza się zgłoszenie artysty(-ki) za rolę w spektaklu, który miał premierę online – niezależnie, czy był transmitowany na żywo, czy nagrany, a następnie zaprezentowany w Internecie.
 8. Zarząd POLUNIMA wytypuje profesjonalne JURY, które wśród zgłoszonych kandydatów wskaże maksymalnie trzy osoby pretendujące do Nagrody.
 9. Każdy z członków Jury może nominować do Nagrody tylko jedną osobę.
 10. Jury w toku dyskusji wyłoni spośród nominowanych laureata/laureatkę Nagrody POLUNIMA.

Wniosek_o_przyznanie_Nagrody_Polunima

Oświadczenie kandydata

 

Do VI edycji konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki, obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia zgłoszono następujących kandydatów(-ki):

 1. Karolina Sadowska
 2. Rafał Maciej Iwański
 3. Aga Ejsmont
 4. Maja Bartlewska
 5. Anna Złomańczuk
 6. Wojciech Stachura

Nagrodę dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki, obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia za sezon artystyczny 2020/2021 w wysokości 7.000 zł otrzymał Wojciech Stachura. Nominowana do Nagrody Maja Bartlewska otrzymała kwotę w wysokości 3.000 zł.

Protokół z posiedzenia Jury Nagrody POLUNIMA

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Do V edycji konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki, obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia zgłoszono następujących kandydatów(-ki):

 1. Anna Złomańczuk
 2. Agata Słowik
 3. Adrianna Maliszewska, Wojciech Schabowski, Michał Szostak – zgłoszenie wspólne
 4. Michał Skiba
 5. Wojciech Stachura
 6. Igor Fijałkowski
 7. Mateusz Barta
 8. Maciej Zalewski

Nagrodę dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki, obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia za sezon artystyczny 2019/2020 w wysokości 4.000 zł otrzymała Agata Słowik. Nominowana do Nagrody została Adrianna Maliszewska. Obie wyróżnione otrzymały dyplomy POLUNIMA oraz medale ufundowane przez Mennicę Polską SA.

Protokół z posiedzenia Jury Nagrody POLUNIMA

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Do IV edycji konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki, obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia zgłoszono następujących kandydatów(-ki):

 1. Wojciech Stachura
 2. Piotr Michalczuk
 3. Alicja Czerniewicz
 4. Olga Ryl-Krystianowska
 5. Igor Mateusz Fijałkowski
 6. Katarzyna Staniewska
 7. Kinga Matusiak Lasecka
 8. Łukasz Siwy Staniewski
 9. Maja Bartlewska
 10. Malwina Czekaj
 11. Adam Milewski
 12. Anna Wieczorek
 13. Karolina Martin
 14. Michał Skiba
 15. Dawid Kobiela
 16. Magdalena Dąbrowska
 17. Kamila Wróbel-Malec

Nagrodę dla najbardziej obiecującej aktorki-lalkarki, obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia za rok 2019 w wysokości 5.000 zł otrzymała Karolina Martin. Nominowane do Nagrody: Magdalena Dąbrowska i Olga Ryl-Krystianowska otrzymały kwoty w wysokości 2.000 zł oraz medale ufundowane przez Mennicę Polską SA.


Do III edycji konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia  zgłoszono następujących kandydatów:

 • Anna Domalewska – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
 • Anna Wieczorek – Opolski Teatr Lalki i Aktora
 • Dawid Kobiela – Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach
 • Maciej Owczarek – Teatr „Maska” w Rzeszowie
 • Mateusz Barta – Teatr Animacji w Poznaniu

Nagrodę dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza za rok 2018 w wysokości 5000 zł otrzymała Anna Domalewska.


Do II edycji Konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia  zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

– Anna Domalewska – Teatr „Kubuś” w Kielcach;

Dawid Kobiela – Teatr „Ateneum” w Katowicach;

Adrianna Maliszewska – Teatr Arlekin w Łodzi;

Natalia Wieciech – Teatr Pinokio w Łodzi;

Jakub Kowalczyk – Opolski T.L. i A.;

Maciej Owczarek – Teatr Maska w Rzeszowie;

– Mateusz Barta – Teatr Banialuka w Bielsku-Białej;

Paweł Kuźma – Wałbrzyski Teatr Lalek;

– Julianna Dorosz – Teatr Animacji w Poznaniu;

– Diana Jonkisz – Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze;

Nagrodę dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza za rok 2017 w wysokości 5000 zł otrzymał Paweł Kuźma.


Do I edycji konkursu Nagroda dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza młodego pokolenia  zgłoszono następujących kandydatów:

– Jakub Popławski  Teatr Groteska w Krakowie

– Błażej Twarowski – Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

– Jakub Kowalczyk – Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki

– Karolina Sadowska – Olsztyński Teatr Lalek

– Igor Fijałkowski – Teatr Animacji w Poznaniu

– Błażej Piotrowski – Białostocki Teatr Lalek

– Mateusz Smaczny – Białostocki Teatr Lalek

– Dagmara Włoszek – Teatr Lalek Banialuka

– Marcin Sosiński – Teatr Lalek Arlekin

Jury w składzie: Marzenna Wiśniewska i Paweł Chomczyk nominowało do nagrody troje aktorów:

Igora Fijałkowskiego, Dagmarę Włoszek, Mateusza Smacznego.

Nagrodę dla najbardziej obiecującego aktora-lalkarza za rok 2016 w wysokości 5000zł otrzymała Dagmara Włoszek.