Nagroda POLUNIMA dla młodych aktorów

 

POLUNIMA ufundowała nagrodę dla młodych aktorów. Poniżej zamieszczamy regulamin jej przyznawania. 🙂

Regulamin nagrody POLUNIMA

1. Nagroda POLUNIMA przyznawana jest raz do roku i wręczana przy okazji obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa.
2. Nagroda POLUNIMA ma wymiar finansowy.
3. Nagrodę POLUNIMA przyznaje się młodemu aktorowi lalkarstwa, który w sezonie poprzedzającym wręczenie nagrody wyróżnił się w sposób znaczący swoimi dokonaniami artystycznymi.
4. Osobami uprawnionymi do bycia nominowanymi do nagrody POLUNIMA są profesjonalni aktorzy lalkarze, którzy nie przekroczyli 30 roku życia i uprawiają swój zawód nie dłużej niż pięć lat od momentu zdobycia uprawnień zawodowych.
5. Nominacji do nagrody POLUNIMA udzielają przedstawiciele Rady Polunima. Każdy z członków Rady może zgłosić tylko jednego kandydata.
6. Zgłoszenia powinny zostać dostarczone do siedziby POLUNIMA w Łodzi do końca sezonu teatralnego poprzedzającego wręczenie Nagrody. Wyjątkowo w sezonie 2016/2017 zgłoszenie może nastąpić do końca listopada w sezonie teatralnym, w którym zostaje przyznana Nagroda.
7. Zgłoszenie artysty powinno być udokumentowane załączonym zapisem filmowym spektaklu, w którym według nominującego kandydat wyróżnił się w sposób znaczący. Zgłoszenie powinno również zawierać terminy, kiedy zgłoszony spektakl będzie możliwy do obejrzenia w teatrze. Terminy te powinny zawierać się pierwszej połowie sezonu teatralnego w którym zostaje przyznana Nagroda. Wyjątkowo w sezonie 2016/2017 powinno to nastąpić w trzech kolejnych miesiącach: grudzień, styczeń, luty w sezonie teatralnym, w którym zostaje przyznana Nagroda.
8. Zarząd POLUNIMA wytypuje profesjonalne JURY, które wśród nadesłanych kandydatur wskaże pięciu artystów pretendujących do Nagrody.
9. JURY jest zobowiązane osobiście obejrzeć wszystkie pięć wytypowanych spektakli i na tej podstawie wyłonić jednego laureata.

O Autorze
Eliza Dubrowska