Członkowie

Deklaracje

Jeśli chcesz zostać członkiem POLUNIMA,
pobierz odpowiednią deklarację.
Wypełnioną i podpisaną wyślij na adres biura:

POLUNIMA
ul. Konstantego Kalinowskiego 1
15-875 Białystok

tel. +48 85 742 50 31 wew. 128

Deklaracja członka indywidualnego

dokument w formacie PDF

Deklaracja członka wspierającego

dokument w formacie PDF

Lista członków prawnych

Białostocki Teatr Lalek
15-875 Białystok, ul. Kalinowskiego 1
tel. + 48 85 742 50 31, fax + 48 85 742 86 31
teatr@btl.bialystok.pl
Białostocki Teatr Lalek – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny: Jacek Malinowski

Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

15 – 092 Białystok ul. Sienkiewicza 14
tel. +48 85 743 51 87; fax +48 85 743 53 53
e-mail: sekretariat@atb.edu.pl
Akademia Teatralna w Białymstoku – strona internetowa
Prorektor ds Wydziału Sztuki Lalkarskiej
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
Dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej
dr hab. Artur Dwulit
Prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej
dr Katarzyna Siergiej

Teatr Lalek „Banialuka” im. Jerzego Zitzmana
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20
tel. + 48 33 8123394, + 48 33 8150914,
+48 33 8221046, + 48 33 8221047
teatr@banialuka.pl
Teatr Banialuka – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny: Jacek Popławski

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
42-500 Będzin, ul. Teatralna 4
tel./fax + 48 32 267 36 25, + 48 32 267 36 68
sekretariat@teatr.bedzin.pl
Teatr w Będzinie – strona internetowa
Dyrektor : Paweł Klica, z-ca dyr. ds. artystycznych Jaskub Kasprzak

Miejski Teatr „Miniatura”
80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 16
tel./fax +48 58 3410123
sekretariat@teatrminiatura.pl
Teatr Miniatura – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Michał Derlatka

Zdrojowy Teatr Animacji
58-560 Jelenia Góra, ul. Park Zdrojowy 1
tel. + 48 75 75 57 690
sekretariat@teatr.jgora.pl
Zdrojowy Teatr Animacji – strona internetowa
Dyrektor naczelny: Bogdan Nauka

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
40-012 Katowice, ul. św. Jana 10
tel. + 48 32 253 82 21, + 48 32 253 82 22,
fax + 48 32 253 79 26
slaski@ateneumteatr.pl
Teatr Ateneum – strona internetowa
Dyrektor: Małgorzata Langier

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
25-304 Kielce, ul. Duża 9
tel./fax + 48 41 344 58 36, + 48 41 368 02 93
sekretariat@teatrkubus.pl
Teatr Kubuś – strona internetowa
Dyrektor teatru:
Robert Drobniuch

Teatr „Groteska”
31-121 Kraków, ul. Skarbowa 2
tel. + 48 12 633 99 65
groteska@groteska.pl
Teatr Groteska – strona internetowa
Dyrektor teatru: Adolf Weltschek

Teatr im. H.Ch.Andersena
20-111 Lublin, ul. Dominikańska 1
tel.+ 48 81 532 16 28 , fax + 48 81 534 36 11
info@teatrandersena.pl
Teatr Andersena – strona internetowa
Dyrektor: Krzysztof Rzączyński

Teatr Lalki i Aktora
18-400 Łomża, plac Niepodległości 14
tel./fax + 48 86 216 59 55, + 48 86 473 55 66
teatrlomza@hi.pl
Teatr Lalki i Aktora w Łomży – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Jarosław Antoniuk

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
Dział Widowisk Lalkowych

91-415 Łódź, Pl. Wolności 14
tel. + 48 42 632 84 40, fax + 48 42 632 97 14
maie@maie.lodz.pl
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi – strona internetowa
Dyrektor: Ryszard Grygiel
Kierownik Działu Widowisk Lalkowych:
Honorata Sych

Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi
90-718 Łódź, ul. 1 Maja 2
tel./fax: + 48 42 633 08 94
sekretariat@teatrarlekin.pl
Teatr Arlekin – strona internetowa
Dyrektor: Wojciech Brawer

Teatr „Pinokio”
90-503 Łódź, ul. Kopernika 16
tel. +48 42 636 59 88, fax +48 42 636 29 93
pinokio@teatrpinokio.pl
Teatr Pinokio – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Rafał Sabara

Olsztyński Teatr Lalek
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
tel. + 48 89 538 70 38, fax + 48 89 538 70 28
teatrlalek@teatrlalek.olsztyn.pl
Olsztyński Teatr Lalek – strona internetowa
Dyrektor: Andrzej Bartnikowski

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
45-056 Opole, ul. Augustyna Kośnego 2a
tel. +48 77 454 23 36; +48 77 407 90 50
fax +48 77 407 90 59
biuro@teatrlalki.opole.pl
Opolski Teatr Lalki i Aktora – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Krystian Kobyłka

Centrum Sztuki Dziecka
61- 809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82
tel. + 48 61 646 44 70, fax + 48 61 646 44 72
sekretariat@cspoznan.pl
Centrum Sztuki Dziecka – strona internetowa
Dyrektor: Jerzy Moszkowicz

Teatr Animacji
61-713 Poznań, Al. Niepodległości 14
tel. + 48 61 853 72 20
sekretariat@teatranimacji.pl
Teatr Animacji – strona internetowa
Dyrektor: Piotr Klimek

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański
83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A
tel. +48 58 682 85 78, 728 415 570
e-mail: oksibp@pruszczgdanski.pl
Gminne Centrum Kultury – strona internetowa
Dyrektor: Grzegorz Cwaliński

Teatr Lalek „Rabcio”
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 6
tel. +48 18 26 77 170
rabcio.teatr@poczta.onet.pl
Teatr Rabcio – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Zbigniew Wójciak

Teatr „Maska”
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. + 48 17 86 26 808, fax + 48 17 86 22 407
teatrmaska@teatrmaska.pl
Teatr Maska – strona internetowa
Dyrektor: Monika Szela
Dyrektor artystyczny: Jacek Popławski

Państwowy Teatr Lalki Tęcza
76-200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2
tel. +48 59 842 39 35
e-mail: theatertecza@gmail.com
Teatr Tęcza – strona internetowa
Dyrektor teatru: Michał Tramer

Teatr Lalek „Pleciuga”
71-405 Szczecin, pl. Teatralny 1
tel. + 48 91 44 55 101, + 48 91 44 55 100,
fax + 48 91 488 31 71
sekretariat@pleciuga.pl
Teatr Pleciuga – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Zbigniew Niecikowski

Teatr „Baj Pomorski”
87-100 Toruń, ul. Piernikarska 9
tel. + 48 56 652 24 24, fax + 48 56 652 27 17
sekretariat@bajpomorski.art.pl
Teatr Baj Pomorski – strona internetowa
Dyrektor teatru: Zbigniew Lisowski

Teatr Lalki i Aktora
58-300 Wałbrzych, ul. M.Buczka 16
tel./fax + 48 74 666 73 42
teatr@teatrlalek.walbrzych.pl
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Zbigniew Prażmowski

Teatr „Baj”
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 28
tel. + 48 22 619 90 96
teatr@teatrbaj.pl
Teatr Baj – strona internetowa
Dyrektor teatru: Ewa Piotrowska

Teatr „Guliwer”
02-548 Warszawa, ul. Różana 16
tel./fax + 48 22 845 46 13
info@teatrguliwer.waw.pl
Teatr Guliwer – strona internetowa
Dyrektor naczelny: Mirosław Korzeb
Z-ca dyr. ds. artystycznych – Robert Jarosz

Teatr Lalka
00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
tel. +48 22 620 49 60, +48 22 656 69 39, tel/fax +48 22 624 85 65
e-mail: sekretariat@teatrlalka.pl
Teatr Lalka – strona internetowa
Dyrektor naczelny i artystyczny: Jarosław Kilian

Unia Teatr Niemożliwy
02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 1 m.3
tel. + 48 606 447 322 (polski, rosyjski)
+ 48 606 495 954 (polski, angielski)
latec@op.pl
Unia Teatr Niemożliwy – strona internetowa
Dyrektor teatru: Marek Chodaczyński

Wrocławski Teatr Lalek
50-051 Wrocław, Plac Teatralny 4
tel. + 48 71 335 49 01, + 48 71 335 49 05
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl
Wrocławski Teatr Lalek – strona internetowa
Dyrektor naczelny: Janusz Jasiński
Dyrektor artystyczny: Jakub Krofta

Wydział Lalkarski PWST im. L.Solskiego
53-680 Wrocław, ul. Braniborska 59
tel. + 48 71 358 34 01, fax + 48 71 358 34 21
sekretariat@pwst.wroc.pl
PWST Wrocław – strona internetowa
Prorektor: Elżbieta Czaplińska-Mrozek
Dziekan: Aneta Głuch-Klucznik
Prodziekan: Krzysztof Grębski