Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA z siedzibą w BTL | Konferencja prasowa