Monografia Teatru Marko autorstwa Marka Kopczyńskiego