Magazyn „Teatru lalek”

Magazyn „Teatru lalek”

Pierwszy, wydany w tym roku, numer „Teatru lalek” poświęcony jest w całości szkolnictwu lalkarskiemu. Wielokrotnie zajmowaliśmy się tą tematyką. Po raz pierwszy jednak konfrontujemy doświadczenia i metody stosowane przez wybitnych artystów światowej sceny lalkowej oraz pedagogów z tak różnych szkół.

Więcej