Składka członkowska

Składka członkowska

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków POLUNIMA z dnia 19.09.2011. zmieniona została wysokość rocznej składki członkowskiej i od roku 2012 wynosi:

Więcej