Orędzie z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa

W czasie Kongresu Międzynarodowej Unii Lalkarskiej UNIMA International w Magdeburgu w 2000 roku , występujący w imieniu Narodowego Centrum UNIMA z Iranu, Djavad Zolfagori wystąpił z wnioskiem o ustanowienie Światowego Dnia Lalkarstwa. Dwa lata później , w czerwcu 2002 roku, w czasie posiedzenia Rady UNIMA, które odbywało się w Atlancie, w USA Dadi Pudumjee wiceprezydent UNIMA i prezydent Komisji Azja – Pacyfik zaproponował, by święto obchodzone było 21 marca.

W wyniku głosowania Radni UNIMA przyjęli uchwałę ustanawiającą 21 marca Światowym Dniem Lalkarstwa. Pierwszy raz społeczność lalkarska obchodziła swoje święto w 2003 roku. Świętowanie dnia lalkarza ma zwrócić uwagę międzynarodowej społeczności artystycznej, wszystkich rodzajów instytucji i całej opinii publicznej na lalkę i jej twórcze możliwości. Co roku, władze UNIMA zwracają się do wybitnych, światowych przedstawicieli sztuki lalkowej, autorytetów o niekwestionowanym dorobku twórczym, o wystosowanie z tej okazji orędzia. W 2011 roku jego autorem jest prof. dr hab. Henryk Jurkowski, światowej sławy historyk i teoretyk teatru lalek, Prezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego, obchodzącego w tym roku jubileusz 50 -lecia.

Więcej